;) Poker Online - The Game That Bring Peace Between Everyone - No One Judge Where Are You From - Only If You Won With 2|3 suits

כל מה שצריך לדעת בפוקר
מילון מושגים חלק 1: חוזק ידיים

חוזק ידיים בפוקר - מי לוקח את כל הקופה

ראיתם טיפים של פוקר ברשת אבל לא הבנת על מה הם מדברים? מרגיש שהגעת לארץ זרה ולא מכירים את השפה? הכנתי לכם מילות מושגים שתדעו בדיוק על מה מדברים ותיהיו כמו פיל אייבי.

Royal Flash – צורה מלכותית: הקלפים A, K, Q, J, 10 מאותה צורה לדוגמא: AKQJ10רויאל פלאש היא הצורה הכי חזקה בפוקר.

פוקר - רואיל פלאש

Straight Flush – רצף צורה: חמישה קלפים עוקבים מאותה צורה, לדוגמא: Q♠ ‏J♠ ‏10♠‏ 9♠ 8♠.

במקרה ולשני שחקנים יש סטרייט פלאש, ינצח השחק עם הקלף הגבוהה יותר ברצף.

Pokerhubisr Straight win

Four Of A Kind – רביעייה\קארה: ארבעה קלפים בעלי אותו ערך, לדוגמא: 8♣ ‏8 ‏8♠ ‏8‏ K♠.

במקרה ולשני שחקנים יש רביעייה, ינצח השחק עם הקלף הגבוהה יותר ברצף.

Pokerhubisr Four of a kind

Full House – בית מלא: שלישייה וזוג, לדוגמא: 7♣ ‏7‏ 7♠‏ 3‏ 3♠.

אם שני שחקנים או יותר מחזיקים ב-בית מלא, ינצח השחקן שמחזיק בשלישייה גבוהה יותר, ואם השלישיות הן בעלות אותו ערך במשחקים בהם הקלפים המוסתרים של השחקן מושלמים בעזרת קלפים משותפים וגלויים לכולם, ינצח השחקן המחזיק בזוג הגבוה ביותר.

Pokerhubisr Full House win

Flush – צורה (אותו צבע): חמישה קלפים בעלי אותה צורה, לדוגמא: 8♣ 9‏♣ ‏A♣ ‏J♣ ‏4♣.

אם לשני שחקנים או יותר יש flush ינצח השחקן עם הקלף הגבוה ביותר.

Pokerhubisr Flush win

Straight – רצף\קנטה: חמישה קלפים בסדר עולה, לדוגמא: 5♠‏ 4‏ 3 ‏2 ‏A♠.

אם לשני שחקנים או יותר יש רצף ינצח השחקן עם הקלף הגבוה ביותר.

במקרה של שיוון תחולק הקופה בין כל מי שנשאר עד הסוף.

Pokerhubisr Straight win

Three Of A Kind – שלישייה: שלושה קלפים בעלי אותו ערך, לדוגמא 3♣ ‏3‏ 3♠‏ A‏ K♠.

במקרה ושני שחקנים או יותר מחזיקים ביד המכילה שלישייה, ינצח השחקן עם השלישייה בעלת הערך הגבוה ביותר. במקרה של שוויון בשלישיות, ינצח השחקן עם הקלף הגבוה ביותר מבין שני הקלפים ביד שאינם חלק מהשלישייה. עדיין שוויון? ינצח השחקן עם הקלף השני הגבוה ביותר מבין שני הקלפים ביד שאינם חלק מהשלישייה. עדיין שיוון?? במקרה של שוויון נוסף תחולק הקופה בין כל מי שנשאר עד הסוף.

Pokerhubisr Three of a kind win

Two Pair – שני זוגות: שני זוגות של קלפים וכל זוג בנוי מאותו ערך\מספר, אבל הערך\המספר חייב להיות שונה מסוג מערך בזוג השני, לדוגמא: K♣‏ K‏ 8‏ Q♣‏ Q♠.

במקרה שני שחקנים או יותר מחזיקים בשני זוגות, ינצח השחקן עם הזוג הגבוה ביותר. במקרה של שוויון בערך הזוג הגבוה, ינצח השחקן עם הזוג השני הגבוה ביותר. במקרה של שוויון נוסף ינצח השחקן המחזיק בקלף החמישי הגבוה ביותר (הקלף שלא חלק משני הזוגות). שוב שיוון? הקופה מתחלק בין כל מי נמצא בשיוון.

Pokerhubisr two pairs win

Pair – זוג: שני קלפים באותו ערך\מספר, לדוגמא: 9 A♠ ‏A ‏J♠ ‏4.

במקרה ושני שחקנים או יותר מחזיקים בזוג בעל ערך זהה ינצח השחקן בעל הקלף הגבוה ביותר מבין שלושת קלפי היד שאינם חלק מהזוג. במקרה של שוויון נוסף תתבצע השוואה בין הקלף הגבוה הבא של כל אחד מהשחקנים שבתוך השוויון, וכך הלאה עד למציאת הבדל בין ערכם של הקלפים. שוב שיוון? הקופה מתחלק בין כל מי נמצא בשיוון.

Pokerhubisr High Card Kicker

מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש ושעזרתי לכם להיות שחקנים טובים יותר, מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה – אימייל רק פעם בשבוע, האימייל מכיל עידכונים, טיפים, כתבות וכל מה שקורה בעולם הפוקר.

Poker Hand Rankings

Poker Hand Rankings

כתיבת תגובה